Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1 Název

Obecní úřad Bezděz

2 Důvod a způsob založení

Dle zákona č.367/1990 Sb. v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. v platném znění

3 Organizační struktura

4 Kontaktní spojení

Obecní úřad Bezděz

Bezděz 102

472 01

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální

Obecní úřad Bezděz

Bezděz 102

472 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální

Obecní úřad

Bezděz 102

472 01

4.3 Úřední hodiny

Úterý 15 – 18 hodin

Čtvrtek 8 – 11 hodin, 14 – 17 hodin

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 487 873 120

4.5 Adresa internetové stránky

oficiální: http://www.bezdez.cz

4.6 Adresa e-podatelny

podatelna: obec@bezdez.cz

5 Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 900979349, kód banky: 0800

Ostatní příjmy města zejména:

Poplatky z odpadů, poplatky ze psů, umístění reklam , správní poplatky, pachtovné, pronájmy pozemků, nebytových prostor, hrobů, příjem z prodeje pozemků, nemovitostí …

6 IČO

00673382

7 Rozpočet

8 Žádosti o informace

Obecní úřad Bezděz

Bezděz 102

472 01

9 Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna Obecní úřad

Bezděz 102

472 01

Elektronická podatelna: obec@bezdez.cz

10 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.