Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017