Povinné zveřejňování dokumentů svazků obcí, v nichž je obec Bezděz členem.

Kalendář svozu odpadů na rok 2018.
6.3.2018
Na úřední desku byly vloženy nové dokumenty, usnesení zastupitelstva 4/2018, záměr obce prodat a pronajmout.
3.5.2018

Povinné zveřejňování dokumentů svazků obcí, v nichž je obec Bezděz členem.

Na úvodní straně dole v záložce Důležité odkazy se dostanete na webové stránky dobrovolných svazků obcí Mikroregion Podralsko a Máchův kraj, jichž je obec Bezděz členem. Dle zákona o svobodném přístupu k informacím těmito odkazy zajišťujeme přístup k povinně zveřejňovaným materiálům těchto svazků obcí. V budoucnu tedy již nebudou umísťovány v elektronické podobě na úřední desku obce Bezděz, ale můžete si je prohlédnout přímo na deskách jednotlivých svazků.
Jaroslav Cinkl, starosta

Comments are closed.