Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů je do 31.3.2017

Strategický plán rozvoje obce Bezděz na období 2016 – 2021
3.2.2017
Veřejná zakázka malého rozsahu – Nákup traktoru
24.2.2017

Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů je do 31.3.2017

Poplatek lze zaplatit na obecním úřadě v úředních hodinách, nebo bezhotovostní platbou na účet obce číslo 900979349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu plátce.

Comments are closed.