Bezdězský mimořádník č. 1/2022

Kosmetické služby Bezděz
6. 9. 2022
Výsledky Voleb do zastupitelstva obce
27. 9. 2022

Bezdězský mimořádník č. 1/2022

Bezdězský mimořádník č. 1/2022

Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané.

Prázdniny jsou za námi, začal nový školní rok a tak bych  Vám rád sdělil pár slov.

Po roční přestávce způsobené nemocí covid jsme si letos konečně zase mohli užít Divadelní léto pod hradem Bezděz.  Zakončeno bylo v neděli 28.8. hudebně-zábavným pořadem „Bylo nebylo“ s Jiřím Helekalem, které patřilo k tomu nejlepšímu, co jste zde letos mohli vidět. Jenom škoda, že účast nepatřila k nejvyšším. Ale ti co přišli, ti nelitovali.

Stejně si děti z naší vesnice užily v neděli 4.9. dětské zábavné odpoledne k ukončení prázdnin.

Všechny srdečně zvu v sobotu 17.9.2022 od 14:00 hod. na již tradiční bezdězskou pouť, která se bude konat na parkovišti č.1. Jsou připraveny pouťové atrakce, diskotéka pro děti a večer živá hudba. Občerstvení zajišťuje Pohostinství U Vejra. Přijďte, pobuďte, pojezte, popijte a poveselte se.

 

A teď probereme pár vážnějších témat.

  1. Odpady

Obec Bezděz ukončí k 31.12.2022 spolupráci při vývozu odpadů s firmou AVE CZ a od 1.ledna 2023 bude tuto službu zajišťovat firma EKOD Servis, která od nás již nyní odváží tříděný odpad z popelnic. Tuto firmu vlastní dobrovolný svazek obcí EKOD, jehož jsme členem a tudíž i spolumajitelem této firmy. Dosud jsme nebyli schopni zjistit, kolik popelnic na SKO je firmy AVE a kolik jich patří obci. Nicméně toto do konce roku musíme vyřešit a chybějící nádoby dokoupit. Nyní již máme objednány kontejnery 1100 lt na tříděný odpad, které budou umístěny ve sběrném dvoře a je potřeba třídit i odpad, který tam vozíte do kontejneru. Je to nezbytnost, protože cena za vývoz kontejneru na velkoobjemový odpad stále stoupá a je v něm zbytečně vyhozena spousta plastů a papíru, které mají být ve tříděném odpadu.

  1. Veřejné osvětlení

Objednali jsme dalších 20ks úsporných LED svítidel abychom mohli pokračovat ve výměně starých nehospodárných světel za nová úsporná. Původní záměr byl požádat o dotaci na nákup nových světel, ale po kalkulacích bylo zjištěno, že v našem případě se žádost o dotaci nevyplatí, protože bychom museli nechat vypracovat drahý projekt a posudek současného osvětlení. Doufáme, že výměnou světel za úsporné se nám podaří eliminovat zvýšení nákladů za elektřinu na osvětlení.

  1. Cesty

Stále nemáme dořešenu opravu dvou místních komunikací.

První je cesta ke kontejneru. Nejdříve jsme čekali na dotační titul. V okamžiku, kdy byla dotace vypsána, a my jsme měli připravený projekt, došlo k „čachrům“ se státními pozemky mezi VLS a Lesy ČR (jednalo se i o pozemky právě pod touto komunikací) a nikdo nám nebyl schopen dát souhlas s opravou. A bez tohoto souhlasu jsme žádat nemohli. Ale budeme to zkoušet znovu.

Druhá cesta je od č.p.43 (Machylovi) k č.p.39 (Vizingrovi). Tady jsme se dohodli, že nejdříve SČVK opraví vodovod v tělese komunikace, který je v havarijním stavu, a teprve potom cestu opravíme. Bylo nám přislíbeno, že oprava vodovodu proběhne ještě letos.

  1. Parkování návštěvníků

Obec si objednala projekt na parkovací plochu č.1, který by měl být hotový v lednu 2023. Ihned potom chceme zažádat o stavební povolení a zahájit práce na vybudování plnohodnotné parkovací plochy pro návštěvníky Bezdězu se všemi náležitostmi.

  1. Obecní multifunkční dům

Loni na jaře se nám na poslední chvíli, i přes nesouhlas některých zastupitelů, podařilo zakoupit objekt bývalé restaurace v centru obce včetně přilehlého obchodu a souvisejících pozemků. Z dnešního pohledu je zafixovaná úroková sazba 1,79% velmi výhodná. Kdyby se nákup zbytečně neprotahoval, mohli jsme na tom být ještě o půl procenta lépe.

Hned po nákupu jsme začali hledat vhodného architekta na vypracování studie, což je první krok k rekonstrukci.  Nakonec se nám to podařilo a začalo zdlouhavé, téměř tři čtvrtě roku trvající, vyjednávání s Národním památkovým ústavem o vnější podobě Obecního domu. To, k čemu jsme po kompromisech dospěli, si můžete prohlédnout osobně ve výloze bývalého obchodu.

Nyní bude následovat výběrové řízení na vyhotovení projektu a vybírání vhodných dotačních titulů, pomocí nichž objekt zrekonstruujeme. Musíme vybírat a kombinovat dobře, protože se bude jednat o dotace na kulturní dům, obecní dům, byty, obchod a informační centrum.

Věřím, že se nám povede vybudovat krásný a pro obec tolik potřebný Obecní dům. Rekonstrukce se bát nemusíme, protože za poslední roky máme na obecním účtu naspořeno přes 17 mil. korun a dotace by měli činit až 80% nákladů.

  1. Obecní pozemky pro parcelaci

Díky dokončení územního plánu obec získala 9 stavebních parcel v třešňovém sadu. Nyní se pracuje na zakreslení stávající cesty do katastru nemovitostí a poté dojde k rozparcelování zbývajících pozemků.

  1. Obecní policie

K závažným a trvalým problémům spojených s parkováním návštěvníků obce patří nerespektování dopravního značení. S odstraněním tohoto nešvaru by nám mělo pomoci podepsání veřejnoprávní smlouvy s obcí Ralsko o dohledu jejich strážníků městské policie v naší obci. Už proběhla ústní jednání a připravuje se návrh smlouvy. Pokoušeli jsme se spolupracovat s městem Doksy nebo s Bělou pod Bezdězem, které jsou pro nás nejblíže, ale ani v jednom případě to nebylo možné ať už z personálních nebo legislativních důvodů.

  1. Volby do zastupitelstva

Ve dnech 23.9. a 24.9. proběhnou volby do obecního zastupitelstva.  Děkuji všem zastupitelům a pracovníkům OÚ za dosavadní práci a vyzývám všechny voliče k hojné účasti, protože to je vaše chvíle, kdy rozhodnete o dalším směřování naší obce a komu dáte možnost pokračovat v rozdělané práci. Věřte, že čtyřleté období je příliš krátká doba k vymyšlení, vyprojektování a zrealizování některých složitějších projektů ve veřejnoprávním sektoru.

Přeji všem hodně štěstí a hlavně pevné zdraví.

Stanislav Sommer – starosta

P.S.: Na obecním úřadě si můžete zakoupit stolní kalendář na rok 2023 s fotkami Bezdězu ze starých pohlednic.