Další informace k opatření proti šíření onemocnění COVID-19- průběžně aktualizováno

ZAJIŠTĚNÍ POMOCI OSOBÁM STARŠÍM, OSAMĚLÝM A CHRONICKY NEMOCNÝM
17.3.2020
ÚŘEDNÍ HODINY-Omezení v souvislosti s nařízením vlády
17.3.2020

Další informace k opatření proti šíření onemocnění COVID-19- průběžně aktualizováno

Žádost – urgent

Žádám Vás zdvořile, abyste zajistili informace pro veřejnost, a to nejlépe rozhlasem nebo jakýmkoliv informačním prostředkem, který máte k dispozici, o důrazném doporučení nošení roušek a ústenek mimo vaše domovy, všude tam, kde se pohybuje více osob, tedy zejména v obchodech či dopravních prostředích.

Dnes na jednání Krizového štábu LK doporučím zavedení zákazu pohybu osob ve veřejných prostorách, veřejné dopravě a na dalších místech BEZ zakrytí úst a dýchacích cest, byť jen provizorními ochrannými prostředky.

Na zajištění certifikovaných ochranných pomůcek intenzivně pracujeme, pochopte, prosím, že jsou v tuto chvíli prioritně určena pro zdravotnická zařízení, ústavy sociálních služeb a další nejvíce ohrožené skupiny obyvatel.

S přátelským pozdravem

Martin Půta

Aktualizováno 17. 03. 2020