Popelnice na tříděný odpad – papír

Termíny svozu TKO v roce 2021
17.12.2020
Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů 2021
18.2.2021

Popelnice na tříděný odpad – papír

Žádáme zájemce o popelnice na tříděný odpad  – PAPÍR, aby se dostavili v úředních hodinách na OÚ podepsat smlouvu o zápůjčce a poté jim budou popelnice rozvezeny nebo si je bude možné vyzvednout ve sběrném dvoře. 

Dokud nebude dostatečný počet zájemců, nebude možné systém svozu spustit.