Popelnice na tříděný odpad – papír

Termíny svozu TKO v roce 2021
17. 12. 2020
Výsledky hlasování ve volbách do PS ČR ve dnech 8. a 9.10.2021 v naší obci
11. 10. 2021

Popelnice na tříděný odpad – papír

Žádáme zájemce o popelnice na tříděný odpad  – PAPÍR, aby se dostavili v úředních hodinách na OÚ podepsat smlouvu o zápůjčce a poté jim budou popelnice rozvezeny nebo si je bude možné vyzvednout ve sběrném dvoře. 

Dokud nebude dostatečný počet zájemců, nebude možné systém svozu spustit.