Popelnice na tříděný odpad

Odpadní voda – navýšení ceny
4. 6. 2020
Termíny svozu TKO v roce 2021
17. 12. 2020

Popelnice na tříděný odpad

Žádáme zájemce o popelnice na tříděný odpad ( plast a papír), aby se dostavili v úředních hodinách na OÚ podepsat smlouvu o zápůjčce a poté jim budou popelnice rozvezeny nebo si je bude možné vyzvednout ve sběrném dvoře.