Popelnice na tříděný odpad

Odpadní voda – navýšení ceny
4.6.2020
Termíny svozu TKO v roce 2021
17.12.2020

Popelnice na tříděný odpad

Žádáme zájemce o popelnice na tříděný odpad ( plast a papír), aby se dostavili v úředních hodinách na OÚ podepsat smlouvu o zápůjčce a poté jim budou popelnice rozvezeny nebo si je bude možné vyzvednout ve sběrném dvoře.