Povinné zveřejňování dokumentů svazků obcí, v nichž je obec Bezděz členem.

Prohlédněte si naší obec v nové virtuální prohlídce – odkaz na úvodní stránce dole: Bezdězské panorama!
6. 11. 2017
Územní plán – návrh, odůvodnění + přílohy
27. 9. 2018

Povinné zveřejňování dokumentů svazků obcí, v nichž je obec Bezděz členem.

Na úvodní straně dole v záložce Důležité odkazy se dostanete na webové stránky dobrovolných svazků obcí Mikroregion Podralsko a Máchův kraj, jichž je obec Bezděz členem. Dle zákona o svobodném přístupu k informacím těmito odkazy zajišťujeme přístup k povinně zveřejňovaným materiálům těchto svazků obcí. V budoucnu tedy již nebudou umísťovány v elektronické podobě na úřední desku obce Bezděz, ale můžete si je prohlédnout přímo na deskách jednotlivých svazků.
Jaroslav Cinkl, starosta