Územní plán – návrh, odůvodnění + přílohy

Povinné zveřejňování dokumentů svazků obcí, v nichž je obec Bezděz členem.
19.4.2018
Otvírací doba sběrného dvora
2.5.2019

Územní plán – návrh, odůvodnění + přílohy

Dokumentace k územnímu plánu k dispozici na tomto odkazu ve formátu PDF.