Územní plán – návrh, odůvodnění + přílohy

Povinné zveřejňování dokumentů svazků obcí, v nichž je obec Bezděz členem.
19. 4. 2018
Otvírací doba sběrného dvora
2. 5. 2019

Územní plán – návrh, odůvodnění + přílohy

Dokumentace k územnímu plánu k dispozici na tomto odkazu ve formátu PDF.