Ze statistiky

počet obyvatel

hospodarska cinnost

druhy pozemku