Poplatky lze zaplatit třemi způsoby:

1. na obecním úřadě v hotovosti

2. na obecním úřadě platební kartou

3. pohodlně z domova bankovním převodem

 

Pokyny pro zadání platebního příkazu:

Číslo účtu:     900979349/0800

Variabilní symbol:             číslo popisné nebo evidenční

Částky:    odpady              600,-Kč/osobu nebo objekt bez přihlášené osoby

                pes                       60,-Kč/1. psa, 120,-Kč za každého dalšího psa téhož držitele

                užívání veřejného prostranství – podle výpočtu ze zabraných metrů a doby

                fekál                     120,- Kč/m3

                dřevo – podle odebraného druhu a množství

                hrobové místo  – podle nájemní smlouvy          

Do poznámky uvést, za co platba je. I Kombinaci při více poplatcích jednou platbou.

Např:  2x odpad, 1xpes, fekál

U hrobového místa uvést číslo hrobu a na jaké období platíte.