Sazby poplatků:    odpady              600,-Kč/osobu nebo za objekt bez přihlášené osoby

                                 pes                       120,-Kč/1. psa, 240,-Kč za každého dalšího psa téhož držitele

                                                               60,-Kč/1. psa, 120,-Kč za každého dalšího psa téhož držitele pro majitele starší 65 let

                                 užívání veřejného prostranství – podle výpočtu ze zabraných metrů a doby

                                 fekál                     120,- Kč/m3

                                dřevo – podle odebraného druhu a množství

                                hrobové místo  – podle nájemní smlouvy 

                                přihlášení k trvalému pobytu – 50Kč/osobu

                                zrušení trvalého pobytu – 100 Kč/osobu

                                ukončení trvalého pobytu – 100 Kč/osobu

                                připojení nemovitosti k místní komunikaci – 500,-Kč

                                zvláštní užívání místní komunikace – na dobu do 10 dnů – 100,-Kč

                                                                                                 – na dobu do 6měsíců – 500,-Kč

                                                                                                 – na dobu delší než 6 měsíců + uložení inženýrských sítí – 1000,-Kč

Poplatky lze zaplatit třemi způsoby:

1. na obecním úřadě v hotovosti

2. na obecním úřadě platební kartou

3. pohodlně z domova bankovním převodem – doporučený způsob

 

Pokyny pro zadání platebního příkazu:

Číslo účtu:     900979349/0800

Variabilní symbol:             číslo popisné nebo evidenční

Do poznámky uvést, za co platba je. I Kombinaci při více poplatcích jednou platbou.

Např:  2x odpad, 1xpes, fekál

U hrobového místa uvést číslo hrobu a na jaké období platíte.

Na stránkách obce v oddělení „Pro občany – Formuláře“ jsou formuláře pro osvobození od poplatků za odpady.