Obec nechala vyhotovit pasport komunikací a odpadového hospodářství, jejichž výstupy můžete nalézt níže.

Pasport místních a účelových komunikací

Příloha A pasportu místních komunikací Příloha B pasportu místních komunikací Příloha C pasportu místních komunikací

Příloha pasportu odpadového hospodářství