Obec nechala vyhotovit pasport komunikací a odpadového hospodářství, jejichž výstupy můžete nalézt níže.

Pasport místních a účelových komunikací

P-MK Bezděz – výkres

celkový náhled dvůr a nádraží

za hradem