1.

Žádost ze dne 19.8.2019

Věc: Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Obecní úřad Bezděz, se sídlem Bezděz 102, 47201, obdržel dne 19.8.2019 vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte informace zda níže uvedené subjekty:

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27481107

a

DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26007177

podaly vůči obci Bezděz nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

Odpověď ze dne 29.8.2019

Obec Bezděz od výše uvedených subjektů nikdy neobdržela nabídku ve výběrovém řízení.