1. Žádost ze dne 16.11.2022

Žádám o poskytnutí následujících informací, týkajících se výkonu zákonem vyžadovaných agend

POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(zákonná povinnost pro Vaši organizaci vyplývající z  Nařízení GDPR 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Odpověď ze dne 22.11.2022

Název Vaší organizace/úřadu:  Obec Bezděz
E-mailová adresa Vaší elektronické podatelny:  obec@bezdez.cz
Agenda GDPR
Využíváte vlastního zaměstnance pro výkon agendy pověřence pro ochranu osobních údajů (dále „pověřenec“)? (Ano/Ne):  NE
Využíváte služeb externího pověřence pro ochranu osobních údajů (dále „pověřenec“)? (Ano/Ne):  Ano
Využíváte jeho služeb zároveň pro další Vaše příspěvkové organizace? (Ano/Ne):  Ne
Prosím uveďte počet těchto příspěvkových organizací (pokud žádné nejsou, uveďte „0“):  0
Pokud využíváte externího pověřence, uveďte prosím Vaše náklady včetně DPH vynaložené na služby externího pověřence za měsíc říjen 2022:  3025,- Kč včetně DPH
Uveďte prosím jméno a příjmení pověřence:  Tomáš Bazalík
Uveďte prosím datum ukončení platnosti Vaší aktuální smlouvy s externím pověřencem:  Smlouva na neurčito