Bezdězský mimořádník 1/2021

Vážení a milí spoluobčané.

Starý rok se nachýlil ke svému konci a tak nastal čas ho zrekapitulovat a zhodnotit.

Všichni jsme se těšili, že nepříjemné onemocnění Covid už nás nebude trápit, ale opak je pravdou. Je tu s námi stále a vypadá to, že to tak i zůstane. Je mi jasné, že všichni jsou už unavení a otrávení neustálým bombardováním informacemi o nemoci. Proto i po své těžce nabyté zkušenosti všem doporučuji očkování, ale je to samozřejmě volba každého jednotlivce. Jak ukazují zveřejňovaná data, je to pravděpodobně jediná možnost, jak se vyhnout vážnému průběhu nemoci. Mým velikým přáním je udělat za nemocí tečku, aby nás přestala odhánět od našich obecních záležitostí.

Jistě všichni víte, že se nám letos na jaře konečně po letech podařilo získat do majetku obce objekt bývalé „Procházkovy restaurace“ včetně bývalého obchodu Jednoty. Na první pohled se může zdát nákup drahý, ale pokud se pozorněji podíváme, co jsme získali, nákup se jeví úplně jinak. Naštěstí se koupě podařila v 1. polovině roku a tak se na ní ještě naplno neprojevily stoupající ceny nemovitostí a i úvěr 6.000.000,-Kč se splatností 10 let má zafixovanou příznivou úrokovou sazbu 1,79%. V současnosti je zadáno vypracování studie, kterou chceme dát všem občanům k nahlédnutí, aby se k ní mohli vyjádřit. Rádi bychom, aby se tento objekt stal v budoucnu místem setkávání a kulturního vyžití našich občanů. Následovat bude pořízení projektu a shánění vhodných dotačních titulů, které by nám měly uhradit až 80% nákladů přestavby. Připravte se ale na to, že je to běh na dlouhou trať.

Dalším velkým tématem je parkování. Upravili jsme zakoupené pozemky na příjezdu do obce a tak se podařilo získat dostatečně velkou parkovací plochu pro přijíždějící turisty, čímž se centru obce velmi ulevilo. Ale ani tady nejsme hotovi. Systém chceme dále vylepšovat. Už v letošním roce se podařilo snížit personál parkoviště na minimum i díky bezobslužnému parkovacímu automatu na parkovišti pod rybníkem. Velkým problémem jsou neukáznění řidiči, kteří odmítají respektovat i nařízení policie, natož dopravní značení. My ale neklesáme na mysli, i když boj s nimi je sisyfovská práce.

Začali jsme připravovat opravu některých komunikací v obci. V příštím roce chceme zažádat o dotaci (80%), ale k tomu je opět potřeba vypracovat projektovou dokumentaci. Zároveň budeme jednat s novým vlastníkem některých pozemků pod komunikacemi – Lesy ČR a.s. – o bezplatném převodu těchto pozemků na obec.

V červnu 2021 se konečně po 5 letech podařilo dokončit nový územní plán obce Bezděz. Práce na něm byly zahájeny zejména z důvodu vyřešení parkování v obci. Dalším bonusem je možnost zahájit práce na parcelaci bývalého sadu „Třešňovka“, kde by mělo vzniknout 9 nových stavebních parcel.

Doufáme, že rok 2022 už bude příznivý k setkávání občanů. Poprvé to budeme moci vyzkoušet při pálení čarodějnic, které bylo 2 roky zakázané. Bude ale potřeba tuto akci přesunout jinam. Tradiční místo začíná nevyhovovat z důvodu zástavby a zároveň se jedná o lesní pozemek, kde jsou takovéto akce zakázány a už jsme na to byli upozorněni. Věříme, že se nebude jednat o jedinou společenskou akci v obci příští rok. Hned po novém roce začneme s organizací divadelního léta, které už má u nás tradici. Letos se podařilo zorganizovat pouť a lampionový průvod. I tyto akce se budeme snažit pro velký zájem zopakovat a budeme rádi, když se stanou tradičními.

V roce 2021 se podařilo dovybavit nové hasičské auto vestavbou pro uložení techniky. Dnes je již plně akceschopné a nás čeká prodej původního zásahového auta.

V roce 2022 budeme pracovat na dokončení projektu Jirky Ubrala, který si vzal na starost vybudování okrasného parku nad rybníkem a už ho bohužel nebude moci dokončit, protože nás nečekaně opustil.

 

Aktuální téma – ODPADY        

V roce 2021 jsme naplno rozjeli systém svozu tříděného odpadu (plast, papír) z domácností, který zajišťuje firma EKOD. V současné době je rozdána většina popelnic. Přesto jsme schopni stále uspokojit další zájemce.

Po dobrých zkušenostech s tříděným odpadem a po konzultacích s okolními obcemi jsme se rozhodli ukončit spolupráci s firmou AVE odpadové hospodářství s.r.o. a od roku 2023 plně přejít se systémem odpadů pod firmu EKOD. Doufáme, že tento krok zajistí, když ne zlevnění, tak alespoň nezdražování výdajů obce za odvoz odpadů.

Obec byla nucena od příštího roku přistoupit ke zdražení poplatku za svoz odpadů pro občany na 600,- Kč/osobu nebo objekt.  Osvobození od poplatku na děti do 15 let a na občany, kteří se v obci dlouhodobě nezdržují, zůstává stále v platnosti. Je ale potřeba podat na OÚ žádost o odpuštění poplatku. Formuláře budou na stránkách obce nebo v kanceláři OÚ. Důvodem zdražení je neúprosná matematika. Téměř 20 let činil poplatek 500,-Kč/osobu nebo objekt. Ale před 20 lety zaplatila obec za odvoz odpadů ročně cca 300.000,- Kč, kdežto za rok 2021 už činí náklady cca 600.000,-Kč. V současnosti tak vybrané peníze nepokryjí ani třetinu vynaložených nákladů. A je to nejenom zdražováním odvozů, ale jejich stále stoupajícím množstvím. A tak se opět vracíme ke třídění. Za odvoz 1 tuny směsného komunálního odpadu zaplatí obec cca 4200,-Kč, ale za tunu plastů cca 2000,-Kč. A papír je ještě lacinější.

Takže apelujeme na všechny – TŘÍDIT, TŘÍDIT, TŘÍDIT.

Velikým nákladem pro obec je kontejner na velkoobjemový odpad ve sběrném dvoře. Množství odpadu odtamtud odvezeného tvoří téměř polovinu směsných odpadů obce. Největším nešvarem občanů je vyhazování stavební sutě do tohoto kontejneru. A na to rozhodně není určen. A není určen ani pro odpady z podnikání.

V současné době vymýšlíme způsob, jak přivážené odpady kontrolovat, vážit a případně zpoplatnit.

 

Přeji všem hodně štěstí a hlavně pevné zdraví v roce 2022.

                                                                                                                                                      Stanislav Sommer – starosta

P.S.: Bude líp

———————————————————————————————————————————————————————————-

Bezdězský mimořádník č. 1/2020

 Slovo starosty

Vážení spoluobčané.

K současné situaci máte jistě všichni dostatek informací ze všech možných sdělovacích prostředků. Takže chci pouze vyjádřit obrovský dík některým spoluobčanům, kteří se okamžitě a nezištně zapojili do pomoci při výrobě nedostatkových a přitom oficiálně nařízených roušek a to jak dodáním materiálu, tak při jejich výrobě anebo jakoukoli jinou pomocí. Doufám, že se na mne nebudou zlobit, když je zde uvedu jmenovitě:

Monika Netolická, Helena Štrojsová, Alena Pavlíková, Kateřina Vyskočilová, Kateřina Donátová, Blanka Jonášová, Miroslava Hejlová, Miroslava Müllerová, manželé Dörflerovi, Kateřina Kabátníková, Jana Bicanová, Simona Procházková, Martina Fialová, Petr Ragulík, Irena Smolíková, Lenka Vizingrová, Maryla Kovárníková a místní jednotka SDH. Jestli jsem v tom počtu na někoho zapomněl, tak se moc omlouvám a děkuji mu také.

Od úterý 9.4.2020 již obecní úřad opět funguje v běžných otevíracích hodinách tak, jak jste zvyklí. Věřím, že i vše ostatní se bude vracet k normálu.

A teď z lepšího soudku – na čem se pracovalo a co se chystá dál.

Za veliké pomoci pana Jiřího Ubrala jsme začali vysazovat nové stromy a keře nad rybníkem. Po jejich doplnění a vybudování cest by zde měl vzniknout parčík. Přímo u rybníka vyrostl nový altán k posezení nejen pro rybáře a návštěvníky místního dětského hřiště, které je také rozšířeno o tolik chtěné houpačky. Na výrobě altánu se velkou měrou podílel Miroslav Raibr st., který je pro naši obec velkým pomocníkem.

Dobudovali jsme sběrný dvůr a nyní se k němu dokončuje přípojka elektřiny. Tímto apeluji na udržování pořádku.

Započali jsme s výměnou veřejného osvětlení za nová LED svítidla. Pro část dvůr již jsou nakoupena a chceme pokračovat i dál abychom postupně obnovili všechna stará světla.

V loňském roce jsme také konečně po letech pořídili pasport místních komunikací, který nám umožňuje opravovat cesty i když pozemky pod nimi nepatří obci. To až do nynějška nebylo možné. Hned jsme zadali poptávku na opravy, ale celková cena je příliš vysoká a na rok 2020 nejsou vypsány žádné dotace, takže s velkými investicemi počkáme a zatím budeme dělat jenom drobné opravy.

Pevně věřím, že letos dokončíme nový územní plán obce Bezděz. V současnosti se připravuje nové veřejné projednávání po vyřízení námitek z toho prvního. Může být ale až po skončení nouzového stavu.

Na dobré cestě je konečně i předání vodovodu Severočeské vodárenské společnosti.

Rádi bychom obnovili zasypaný rybníček za vodárnou, protože je potřeba zadržovat všechnu dostupnou vodu.

Jednáme s majitelem nefunkční restaurace v centru obce o jejím odkoupení. Samozřejmě za rozumnou cenu. V tomto objektu by pak šlo vybudovat za pomoci dotací prakticky cokoliv včetně obchodu, který u nás není a v současnosti se ukázala jeho potřebnost.

Pro místní jednotku hasičů jsme koupili nové dopravní auto, které je nyní na dodělávání potřebných úprav (barevné polepy, majáky, atd.). Vím, že to není cisterna, jak si někteří přáli, ale pro místní hasiče bude mnohem užitečnější a v případě potřeby použitelné i pro samotnou obec.

Víme, že bylo obtížné zaplatit místní poplatky do lhůty určené vyhláškou. Proto nemusíte mít obavy. Pozdní platby do konce června 2020 budou bez sankcí.

Nevíme, jestli letos dostaneme pracovníky z úřadu práce na úklid obce a údržbu zeleně. Je možné, že to celé bude na bedrech obecních zaměstnanců Zdeňka Pavlíka a Martina Kroupy.

Z důvodu nouzového stavu jsou zrušeny všechny akce včetně pálení čarodějnic, plánovaného závodu veteránů nebo závodu kol Author 50.

Stále věříme, že další ročník Divadelního léta již proběhne bez omezení.

Teď jedna špatná zpráva. Do konce roku 2020 je zavřená ČOV Bělá pod Bezdězem. V současnosti je jedinou možností vozit odpadní vody až do Mladé Boleslavi, takže bude muset dojít k navýšení ceny za odvoz.

Na konec Vám chci popřát, navzdory problematické době, krásné a spokojené velikonoční svátky a poděkovat Vám všem za trpělivost při dodržování vládních nařízení k zabránění šíření nemoci COVID-19, která teď trápí celý svět.

 

Stanislav Sommer – starosta

 

Dobrý den milí spoluobčané.

Rád bych Vám podal pár informací o problematice odpadů v naší obci.

Začnu trochu oklikou. V loňském roce se podařilo dobudovat sběrný dvůr včetně oplocení. V současnosti je dořešena i přípojka elektřiny, takže vznikl dostatečně velký prostor nejen pro sběr a třídění velkoobjemových odpadů, ale je to zároveň i dostatečně velká plocha pro technické zázemí naší obce.

Zmínil jsem třídění odpadů. To se stává v současnosti naprostou nezbytností nejen z důvodů ekologických, ale v neposlední řadě i z důvodů finančních. Obec Bezděz zaplatila za rok 2019 za odvoz odpadů částku přesahující 500.000,- Kč. V přepočtu na obyvatele (včetně rekreačních objektů) se jedná o 1.350,-Kč/osobu. Při poplatku 500,-Kč jde snadno

dopočítat, že obec dotuje každého občana částkou 850,- Kč ročně. A náklady stále stoupají. Jediná cesta, jak si trochu pomoci, je zodpovědně třídit, protože za vytříděný odpad obec peníze naopak dostává. Sice ne moc, ale lepší než platit.

K tomuto účelu je v obci zřízeno několik sběrových míst s velkoobjemovými kontejnery na oddělování plastů, papíru, skla a nápojových kartónů. Ve sběrném dvoře se sbírají kovy, bioodpad, velkoobjemový netříděný odpad a je tam i popelnice na upotřebené kuchyňské oleje. Do této popelnice se olej vyhazuje v uzavřených PET-lahvích. Zásadně ho nevyhazujte ve skleněných lahvích nebo nevylévejte volně.

Ale jdeme ještě dál a občanům blíž. Obec Bezděz je již několik let členem dobrovolného svazku obcí EKOD a nyní se konečně podařilo prostřednictvím EKODu a za pomoci dotací nakoupit i pro naši obec popelnice na tříděný odpad, které můžete mít přímo doma, takže třídění by mělo být ještě jednodušší a mělo by se i ulevit místům s občas přeplněnými velkoobjemovými kontejnery. Jediné co potřebujete udělat – zažádat si na obecním úřadě o přidělení této speciální popelnice. Bude zdarma. Chápeme, že nikdo asi nechce mít doma 5 popelnic, kterými zabarikáduje celý dvorek, ale alespoň jedna navíc na vytřídění všudypřítomných plastů se mi jeví jako dobrá myšlenka. O distribuci se včas dozvíte.

A ještě poznámka na konec. Z důvodu současné krizové situace v našem státě je zrušen jarní ambulantní svoz odpadů, který měl proběhnout 25.4.2020.                                                                          v.s.

 

Pokud někdo potřebuje roušky, dezinfekci nebo jinou pomoc ať se obrátí na obecní úřad nebo volá na tel: 606 624 484, 608 955 856.