Zpravodaj

Bezdězský mimořádník č. 1/2020

 Slovo starosty

Vážení spoluobčané.

K současné situaci máte jistě všichni dostatek informací ze všech možných sdělovacích prostředků. Takže chci pouze vyjádřit obrovský dík některým spoluobčanům, kteří se okamžitě a nezištně zapojili do pomoci při výrobě nedostatkových a přitom oficiálně nařízených roušek a to jak dodáním materiálu, tak při jejich výrobě anebo jakoukoli jinou pomocí. Doufám, že se na mne nebudou zlobit, když je zde uvedu jmenovitě:

Monika Netolická, Helena Štrojsová, Alena Pavlíková, Kateřina Vyskočilová, Kateřina Donátová, Blanka Jonášová, Miroslava Hejlová, Miroslava Müllerová, manželé Dörflerovi, Kateřina Kabátníková, Jana Bicanová, Simona Procházková, Martina Fialová, Petr Ragulík, Irena Smolíková, Lenka Vizingrová, Maryla Kovárníková a místní jednotka SDH. Jestli jsem v tom počtu na někoho zapomněl, tak se moc omlouvám a děkuji mu také.

Od úterý 9.4.2020 již obecní úřad opět funguje v běžných otevíracích hodinách tak, jak jste zvyklí. Věřím, že i vše ostatní se bude vracet k normálu.

A teď z lepšího soudku – na čem se pracovalo a co se chystá dál.

Za veliké pomoci pana Jiřího Ubrala jsme začali vysazovat nové stromy a keře nad rybníkem. Po jejich doplnění a vybudování cest by zde měl vzniknout parčík. Přímo u rybníka vyrostl nový altán k posezení nejen pro rybáře a návštěvníky místního dětského hřiště, které je také rozšířeno o tolik chtěné houpačky. Na výrobě altánu se velkou měrou podílel Miroslav Raibr st., který je pro naši obec velkým pomocníkem.

Dobudovali jsme sběrný dvůr a nyní se k němu dokončuje přípojka elektřiny. Tímto apeluji na udržování pořádku.

Započali jsme s výměnou veřejného osvětlení za nová LED svítidla. Pro část dvůr již jsou nakoupena a chceme pokračovat i dál abychom postupně obnovili všechna stará světla.

V loňském roce jsme také konečně po letech pořídili pasport místních komunikací, který nám umožňuje opravovat cesty i když pozemky pod nimi nepatří obci. To až do nynějška nebylo možné. Hned jsme zadali poptávku na opravy, ale celková cena je příliš vysoká a na rok 2020 nejsou vypsány žádné dotace, takže s velkými investicemi počkáme a zatím budeme dělat jenom drobné opravy.

Pevně věřím, že letos dokončíme nový územní plán obce Bezděz. V současnosti se připravuje nové veřejné projednávání po vyřízení námitek z toho prvního. Může být ale až po skončení nouzového stavu.

Na dobré cestě je konečně i předání vodovodu Severočeské vodárenské společnosti.

Rádi bychom obnovili zasypaný rybníček za vodárnou, protože je potřeba zadržovat všechnu dostupnou vodu.

Jednáme s majitelem nefunkční restaurace v centru obce o jejím odkoupení. Samozřejmě za rozumnou cenu. V tomto objektu by pak šlo vybudovat za pomoci dotací prakticky cokoliv včetně obchodu, který u nás není a v současnosti se ukázala jeho potřebnost.

Pro místní jednotku hasičů jsme koupili nové dopravní auto, které je nyní na dodělávání potřebných úprav (barevné polepy, majáky, atd.). Vím, že to není cisterna, jak si někteří přáli, ale pro místní hasiče bude mnohem užitečnější a v případě potřeby použitelné i pro samotnou obec.

Víme, že bylo obtížné zaplatit místní poplatky do lhůty určené vyhláškou. Proto nemusíte mít obavy. Pozdní platby do konce června 2020 budou bez sankcí.

Nevíme, jestli letos dostaneme pracovníky z úřadu práce na úklid obce a údržbu zeleně. Je možné, že to celé bude na bedrech obecních zaměstnanců Zdeňka Pavlíka a Martina Kroupy.

Z důvodu nouzového stavu jsou zrušeny všechny akce včetně pálení čarodějnic, plánovaného závodu veteránů nebo závodu kol Author 50.

Stále věříme, že další ročník Divadelního léta již proběhne bez omezení.

Teď jedna špatná zpráva. Do konce roku 2020 je zavřená ČOV Bělá pod Bezdězem. V současnosti je jedinou možností vozit odpadní vody až do Mladé Boleslavi, takže bude muset dojít k navýšení ceny za odvoz.

Na konec Vám chci popřát, navzdory problematické době, krásné a spokojené velikonoční svátky a poděkovat Vám všem za trpělivost při dodržování vládních nařízení k zabránění šíření nemoci COVID-19, která teď trápí celý svět.

 

Stanislav Sommer – starosta

 

Dobrý den milí spoluobčané.

Rád bych Vám podal pár informací o problematice odpadů v naší obci.

Začnu trochu oklikou. V loňském roce se podařilo dobudovat sběrný dvůr včetně oplocení. V současnosti je dořešena i přípojka elektřiny, takže vznikl dostatečně velký prostor nejen pro sběr a třídění velkoobjemových odpadů, ale je to zároveň i dostatečně velká plocha pro technické zázemí naší obce.

Zmínil jsem třídění odpadů. To se stává v současnosti naprostou nezbytností nejen z důvodů ekologických, ale v neposlední řadě i z důvodů finančních. Obec Bezděz zaplatila za rok 2019 za odvoz odpadů částku přesahující 500.000,- Kč. V přepočtu na obyvatele (včetně rekreačních objektů) se jedná o 1.350,-Kč/osobu. Při poplatku 500,-Kč jde snadno

dopočítat, že obec dotuje každého občana částkou 850,- Kč ročně. A náklady stále stoupají. Jediná cesta, jak si trochu pomoci, je zodpovědně třídit, protože za vytříděný odpad obec peníze naopak dostává. Sice ne moc, ale lepší než platit.

K tomuto účelu je v obci zřízeno několik sběrových míst s velkoobjemovými kontejnery na oddělování plastů, papíru, skla a nápojových kartónů. Ve sběrném dvoře se sbírají kovy, bioodpad, velkoobjemový netříděný odpad a je tam i popelnice na upotřebené kuchyňské oleje. Do této popelnice se olej vyhazuje v uzavřených PET-lahvích. Zásadně ho nevyhazujte ve skleněných lahvích nebo nevylévejte volně.

Ale jdeme ještě dál a občanům blíž. Obec Bezděz je již několik let členem dobrovolného svazku obcí EKOD a nyní se konečně podařilo prostřednictvím EKODu a za pomoci dotací nakoupit i pro naši obec popelnice na tříděný odpad, které můžete mít přímo doma, takže třídění by mělo být ještě jednodušší a mělo by se i ulevit místům s občas přeplněnými velkoobjemovými kontejnery. Jediné co potřebujete udělat – zažádat si na obecním úřadě o přidělení této speciální popelnice. Bude zdarma. Chápeme, že nikdo asi nechce mít doma 5 popelnic, kterými zabarikáduje celý dvorek, ale alespoň jedna navíc na vytřídění všudypřítomných plastů se mi jeví jako dobrá myšlenka. O distribuci se včas dozvíte.

A ještě poznámka na konec. Z důvodu současné krizové situace v našem státě je zrušen jarní ambulantní svoz odpadů, který měl proběhnout 25.4.2020.                                                                          v.s.

 

Pokud někdo potřebuje roušky, dezinfekci nebo jinou pomoc ať se obrátí na obecní úřad nebo volá na tel: 606 624 484, 608 955 856.