Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti Obecního úřadu Bezděz

2.)

Žádost:

  1. Na stránkách obce je zveřejněna služba lékaře, proč to nefunguje a nebo proč to tam je?
  2. Na stránkách obce je zveřejněn Závěrečný účet v ostatním oznámení a ne v rozpočtu. Proč?
  3. Jakých školení nebo kurzů se vedení obce účastnilo po volbách, souvisejících s řízením obce a pracovníků?  Prosím podrobně vypsat?
  4. Žádám o kopii zprávy z kontroly hospodaření za min. rok od KÚ Liberec.
  5. Jelikož je v zastupitelstvu kastelán hradu, proč není na stránkách hradu odkaz na Informační centrum Bezděz?
  6. Proč nemá Informační centrum obce uveden telefon, který byl pro Ičko pořízen?
  7. Proč obec nekoupí traktor, který by byl kvalitní a splňoval podmínky pro jízdu na komunikacích. Kdo nese z vedení obce odpovědnost, až se něco stane. Obecní zaměstnanec je jenom oběť špatných rozhodnutí. Když je na pozemek proč není na traktor?
  8. Kolik je na veřejném prostranství obce reklam v podobě áček s nabídkou produktů a jsou všechna zpoplatněna dle vyhlášky?

Odpověď:

Odpověď

Příloha Zpráva o auditu za rok 2015

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

1.)

Žádost:

  • kompletní výpis z bankovních účtů za měsíc září 2016, kde je územně právní celek majitel účtů.
  • kopie darovací smlouvy, kde je územně právní celek dárce, jedná se o smlouvu, která byla uzavřena jako poslední.

Odpověď:

Výpis z účtů, darovací smlouva Odpověď-.pdf