Úřední deska

RSS úřední desky - Archiv úřední desky
Jiné správní úřady - Obecní úřad Bezděz

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 14.5.2020  24.6.2020  OUBEZ 196/2020  Veřejná vyhláška MěÚ Česká Lípa - Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP [PDF 56kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2020  24.6.2020  OUBEZ 196/2020  ÚP - hlavní výkres - jih [PDF 658kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2020  24.6.2020  OUBEZ 196/2020  ÚP - hlavní výkres - sever [PDF 280kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2020  24.6.2020  OUBEZ 196/2020  ÚP - koordinační výkres - jih [PDF 1,261kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2020  24.6.2020  OUBEZ 196/2020  ÚP - koordinační výkres - sever [PDF 768kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2020  24.6.2020  OUBEZ 196/2020  ÚP - výkres širších vztahů [PDF 1,837kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2020  24.6.2020  OUBEZ 196/2020  ÚP - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - jih [PDF 245kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2020  24.6.2020  OUBEZ 196/2020  ÚP - základní členění území - jih [PDF 321kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2020  24.6.2020  OUBEZ 196/2020  ÚP - základní členění území - sever [PDF 152kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2020  24.6.2020  OUBEZ 196/2020  ÚP - výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL - jih [PDF 443kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2020  24.6.2020  OUBEZ 196/2020  ÚP - návrh [PDF 1,078kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2020  24.6.2020  OUBEZ 196/2020  ÚP - odůvodnění [PDF 3,754kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.5.2020  6.6.2020  OUBEZ 180/2020  SVS - výpočet ceny vodného [PDF 226kB]  Ostatní informace
 28.4.2020  12.5.2020  OUBEZ 173/2020  Pozvánka na členskou schůzi SOMK [PDF 544kB]  Ostatní informace
 23.4.2020  25.5.2020  OUBEZ 166/2020  Veřejná vyhláška - FÚ Česká Lípa [PDF 80kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.4.2020  10.5.2020  OUBEZ 139/2020  Veřejná vyhláška OOP MZE [PDF 327kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.3.2020  30.6.2021  OUBEZ 90/2020  Oznámení EKOD [PDF 42kB]  Ostatní informace
 19.12.2019  31.12.2020    Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2020 SOMK [PDF 202kB]  Ostatní informace
 11.7.2019  30.6.2020    Oznámení o schválení závěrečného účtu DSO EKOD za rok 2018 [PDF 42kB]  Ostatní informace
 13.6.2019  30.6.2020    Oznámení DSO MK [PDF 281kB]  Ostatní informace
 21.5.2019  30.6.2020    Závěrečný účet mikroregionu Podralsko 2018 [PDF 1,712kB]  Ostatní informace
 21.5.2019  30.6.2020    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregion Podralsko 2018 [PDF 4,124kB]  Ostatní informace

Obecní úřad Bezděz - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 26.5.2020  27.6.2020  OUBEZ 209/2020  Usnesení 5/2020 [PDF 195kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.5.2020  31.1.2021  OUBEZ 210/2020  Rozpočtové opatření 2/2020 [PDF 157kB]  Ostatní informace
 26.5.2020  30.6.2021  OUBEZ 177/2020  Závěrečný účet obce Bezděz za rok 2019 [PDF 426kB]  Ostatní informace
 26.5.2020  30.6.2021  OUBEZ 211/2020  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bezděz za rok 2019 [PDF 5,371kB]  Ostatní informace
 26.5.2020  12.6.2020  OUBEZ 215/2020  Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [PDF 2,920kB]  Ostatní informace
 14.5.2020  22.5.2020  OUBEZ 195/2020  Jednání zastupitelstva 5-2020 [PDF 266kB]  Ostatní informace
 14.5.2020  30.5.2020  OUBEZ 197/2020  Záměr obce prodat pozemek [PDF 896kB]  Ostatní informace
 30.4.2020  16.5.2020  OUBEZ 129/2020  Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 [PDF 5,371kB]  Ostatní informace
 30.4.2020  16.5.2020  OUBEZ 177/2020  Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 [PDF 426kB]  Ostatní informace
 27.4.2020  30.5.2020  OUBEZ 169/2020  Usnesení 4/2020 [PDF 191kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.4.2020  13.5.2020  OUBEZ 170/2020  Zásady použití prostředků FRB [PDF 736kB]  Ostatní informace
 24.1.2020  31.1.2021  OUBEZ 28/2020  Rozpočtové opatření č. 1/2020 [PDF 205kB]  Ostatní informace
 19.12.2019  31.12.2020    Rozpočet obce na rok 2020 [PDF 251kB]  Ostatní informace
 27.6.2019  30.6.2020    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bezděz za rok 2018 [PDF 5,763kB]  Ostatní informace
 27.6.2019  30.6.2020    Závěrečný účet obce Bezděz za rok 2018 [PDF 2,958kB]  Ostatní informace
 25.6.2019  31.12.2022    Rozpočtový výhled obce 2019-2022 [PDF 347kB]  Ostatní informace

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.