Obecně závazná vyhláška č2/2021 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Bezděz 

Územní plán – NÁVRH

Územní plán – ODUVODNENI

MAPY

Hlavní výkres – JIH                                                      Hlavní výkres – SEVER

Základní členění – JIH                                                  Základní členění – SEVER

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací           Výkres širších vztahů

Koordinační výkres – JIH                                            Koordinační výkres – SEVER

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Území naší obce je historicky cenná lokalita. Proto by každý současný i budoucí stavitel měl věnovat zvýšenou pozornost povinnostem, které z této skutečnosti vyplývají. Lepší orientaci v této problematice jistě poslouží informační materiál muzea v České Lípě (viz níže) :

památkový úřad