Územní plán – návrh, odůvodnění a přílohy

 

 

Obecně závazná vyhláška č………./2006 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Bezděz (15 stran)

vyhláškaúp1-5.pdf          vyhláškaúp6-10.pdf           vyhláškaúp11-15.pdf

MAPY

úp legenda

celkový náhled   Bezděz jihovýchod  Bezděz jihozápad   Bezděz severovýchod

Bezděz severozápad   Bezděz nádraží   Bezděz dvůr Bezděz dvůr + nádraží

bezděz náhled.JPG[1]

Území naší obce je historicky cenná lokalita. Proto by každý současný i budoucí stavitel měl věnovat zvýšenou pozornost povinnostem, které z této skutečnosti vyplývají. Lepší orientaci v této problematice jistě poslouží informační materiál muzea v České Lípě (viz níže) :

památkový úřad