Žádost ze dne 11.1.2024

Věc. Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Obecní úřad Bezděz, se sídlem Bezděz 102, 47201, obdržel dne 11.1.2023 vaši žádost podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
ve které žádáte níže uvedené informace:
žádám o poskytnutí informace o celkové výši finanční částky, která byla ze strany povinného subjektu
uhrazena společnosti EKOD Servis s.r.o., IČO: 08260231, se sídlem náměstí Republiky 193, 472 01
Doksy, a to:
1) celkově za rok 2020.
2) celkově za rok 2021.
3) celkově za rok 2022.
4) za rok 2020 pouze za poskytnutí služeb zajištění svozu komunálního a separovaného
odpadu.
5) za rok 2021 pouze za poskytnutí služeb zajištění svozu komunálního a separovaného
odpadu.
6) za rok 2022 pouze za poskytnutí služeb zajištění svozu komunálního a separovaného odpadu.

Odpověď ze dne 16.1.2024
K vaší žádosti vám sdělujeme následující:
1) 7472,-Kč
2) 32609,40Kč
3) 44611,95Kč
4) 7472,-Kč
5) 32609,40Kč
6) 44611,95Kč