Všechny obecně závazné vyhlášky jsou povinně zveřejněné ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a jsou dohledatelné na webové adrese:

https://sbirkapp.gov.cz/

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Číslo vyhlášky/

rok vydání

Soubor ke stažení
Vyhláška o místním poplatku ze psů 2024 OZV poplatek ze psů
Vyhláška o místním poplatku z pobytu 1/2021 Poplatky za pobyt 1/2021
Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 2024 OZV poplatek užívání veřejného prostranství
Vyhláška o místním poplatku ze vstupného 2024 OZV poplatek ze vstupného
Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 2/2013 Koeficient dane z nemovitosti 2-2013
Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bezděz 6/2019 Vyhlaska 6-2019 sber ukladani a trideni odpadu
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství +

formuláře pro osvobození od poplatku

2024 OZV poplatek odpady
čestné prohlášení – doc
čestné prohlášení – pdf
ohlášení osvobození odpady – doc
ohlášení osvobození odpady – pdf
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 1/2017 Obecně závazná vyhláška noční klid
OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
a část společného školského obvodu základní školy
3/2021 OZV – školský obvod ZŠ 3-2021
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Územního plánu Bezděz 2/2021 VV – vydání ÚP Bezděz
Knihovní řád 2020 Knihovní řád
Spisový řád 2020 Spisový řád Bezděz 2020
Organizační řád OÚ 2019 Organizační a pracovní řád OÚ
Jednací řád zastupitelstva 2015 Jednací řád zastupitelstva
Řád veřejného pohřebiště +

Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa

2020 Řád veřejného pohřebiště

Vzorová smlouva

Zásady použití prostředků Fondu rozvoje bydlení + formulář žádosti 2020 Zásady FRB nové 0%

Žádost o zápůjčku FRB nová 0%

 Požární řád 2/2016 Vyhláška č.2 2016 – Požární řád

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: