Místní vyhlášky

Název vyhlášky Číslo vyhlášky Soubor ke stažení
Řád veřejného pohřebiště 1/2009 Řád veřejného pohřebiště
Zásady použití prostředků Fondu rozvoje bydlení + formulář žádosti Fond rozvoje bydleni
Vyhláška o místním poplatku ze psů 1/2010 Poplatky za psy 1-2010
Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity 2/2010 Poplatky za ubytovani 2-2010
Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 3/2010 Poplatky za uzivani verejneho prostranstvi 3-2010
Vyhláška o místním poplatku ze vstupného 5/2010 Poplatky ze vstupneho 5-2010
Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 2/2013 Koeficient dane z nemovitosti 2-2013
Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bezděz 1/2015 Vyhlaska sber ukladani a trideni odpadu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2016 Vyhlaska c. 1 2016 poplatek odpady
 Požární řád 2/2016 Vyhláška č.2 2016 – Požární řád
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 1/2017 Obecně závazná vyhláška noční klid
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 1/2018 Vyhláška č. 1 2018 školský obvod
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 2/2018 Vyhláška č. 2 2018 školský obvod

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: