Místní vyhlášky

Název vyhlášky Číslo vyhlášky Soubor ke stažení
Řád veřejného pohřebiště 1/2009 Řád veřejného pohřebiště
Zásady použití prostředků Fondu rozvoje bydlení + formulář žádosti Zásady FRB nové 0%

Žádost o zápůjčku FRB nová 0%

Vyhláška o místním poplatku ze psů 5/2019 Poplatky za psy 5-2019
Vyhláška o místním poplatku z pobytu 4/2019 Poplatky za pobyt 4-2019
Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1/2020 Poplatek  za užívání veřejného prostranství 1-2020
Vyhláška o místním poplatku ze vstupného 3/2019 Poplatky ze vstupneho 3-2019
Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 2/2013 Koeficient dane z nemovitosti 2-2013
Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bezděz 6/2019 Vyhlaska 6-2019 sber ukladani a trideni odpadu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2019 Vyhlaska 1-2019 poplatek za odpady
 Požární řád 2/2016 Vyhláška č.2 2016 – Požární řád
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 1/2017 Obecně závazná vyhláška noční klid
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 1/2018 Vyhláška č. 1 2018 školský obvod
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 2/2018 Vyhláška č. 2 2018 školský obvod

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: