1.

Žádost ze dne 6.12.2018

Věc: Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Kdy bude otevřen obchod v obci? Bylo již vybráno místo, kde bude zřízen vámi již plánovaný obchod? V jakém rozsahu bude zásobován zbožím? Bylo již s někým o tomto záměru jednáno? Byl požádán Krajský úřad LK o finanční pomoc?

Jaké investice jsou zařazeny do rozpočtu v r. 2019 a jejich jednotlivé náklady bez DPH? Jaké byly podány žádosti o dotace pro rok 2019 a jejich členění dle poskytovatele a výše?

Děkuji vám předem za podání informace a přeji mnoho úspěchů v Novém roce.

Odpověď ze dne 20.12.2018:

V návaznosti na vaše výše uvedené dotazy vám poskytujeme následující informace:

1. Obchod zatím plánován není a tudíž není ani vybráno místo, datum otevření, zásobování zbožím a s nikým se o tomto záměru nejednalo ani nebyla žádána podpora od Krajského úřadu LK. Nicméně obchod v naší obci skutečně chybí a bylo by dobré zaměřit naše úsilí na jeho otevření.

2. Rozpočet obce na rok 2019 se bude schvalovat na jednání zastupitelstva dne 27.12.2018 od 17:00 v IC. Takže nyní máme pouze jeho návrh. V něm jsou zařazeny tyto investice:

a) nákup hasičského auta za 1 000 000,- Kč

b) nákup komunikací od VLS s.p. za cca. 800 000,- Kč

c) opravy komunikací za 1 500 000,- Kč

Toto jsou největší položky v návrhu rozpočtu na rok 2019.

3. Zatím je zažádáno o jednu dotaci na vypracování územního plánu obce Bezděz. Jedná se o dotaci od MMR ČR z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2019, dotační titul „ Územní plán“. Podpora bude poskytována až do výše 80 % souhrnné výše uznatelných nákladů akce, maximálně však do výše 400 tis. Kč na jeden územní plán.