1.

Žádost ze dne 1.7.2020

Věc: Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Obecní úřad Bezděz, se sídlem Bezděz 102, 47201, obdržel dne 1.7.2020 vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte níže uvedené informace:

1.       Počet obyvatel obce?

2.       Čím je vytápěna budova radnice (sídlo obce)?

a)      elektřina

b)      zemní plyn

c)       tuhá paliva (uhlí, dřevo a pelety)

d)      jiné (uvést jaké)

3.       Jaký je Váš dodavatel elektřiny?

4.       Jaká byla Vaše spotřeba elektřiny za rok 2019 a kolik jste zaplatili za elektřinu v roce 2019?

5.       Jste spokojeni s Vaším dodavatelem elektřiny?

                                        Ano           Ne

6.       Plánujete do budoucna změnu dodavatele elektřiny?

                                        Ano           Ne

7.       Jaký je Váš dodavatel zemního plynu?

8.       Jaká byla Vaše spotřeba zemního plynu za rok 2019 a kolik jste zaplatili za zemní plyn v roce 2019?

9.       Jste spokojeni s Vaším dodavatelem zemního plynu?

                                         Ano           Ne

10.   Plánujete do budoucna změnu dodavatele zemního plynu?

                                         Ano           Ne

11.   Jaký je Váš poskytovatel telekomunikačních služeb (internet a volání)?

12.   Kolik jste zaplatili za telekomunikační služby (internet a volání) v roce 2019?

13.   Jste spokojeni s Vaším poskytovatelem telekomunikačních služeb (internet a volání)?

                                        Ano           Ne

14.   Plánujete do budoucna změnu poskytovatele telekomunikačních služeb (internet a volání)?

                                        Ano           Ne

 

Odpověď ze dne 2.7.2020

 1. 361
 2. uhlí
 3. ČEZ Distribuce, a.s.
 4. spotřeba – 2,051 MWh, cena – 23.777,14 Kč
 5. Ano
 6. Ne
 7. Nemáme zemní plyn
 8. 0
 9. Nemáme zemní plyn
 10. Nemáme zemní plyn
 11. volání – O2, internet – NEJ.cz
 12. volání – 16800,- Kč, internet – 6480,-Kč
 13. volání – ano, internet – ano
 14. volání – ne, internet – ne