1.

Žádost ze dne 18.3.2021

Věc: Zaslání zápisu z 8. jednání zastupitelstva Obce Bezděz dne 10.9.2020 a oznámení o konání jednání zveřejněné na úřední desce Obce Bezděz.

Obecní úřad Bezděz, se sídlem Bezděz 102, 47201, obdržel dne 18.3.2021 vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte níže uvedené informace:

Žádám o zaslání kopie Usnesení z 8. jednání zastupitelstva Obce Bezděz konaného  dne 10.9.2020 s podpisy ověřovatelů zápisu. Současně žádám o zaslání oznámení o konání tohoto zastupitelstva dne 10.9.2020 od 17 hod. v Infocentru s datem zveřejnění a sejmutí z úřední desky Obce Bezděz a podpisem starosty.

Odpověď ze dne 23.3.2021

Dne 23.3.2021 vám byly elektronicky na adresu  …………………..@seznam.cz zaslány kopie následujících dokumentů:

  1. Kopie oznámení o konání 8. jednání zastupitelstva, které bylo vyvěšeno od 3.9.2020 do 11.9.2020.
  2. Kopie usnesení z 8. jednání zastupitelstva, které bylo vyvěšeno od 11.9.2020 do 12.10.2020.
  3. Kopie zápisu z 8. jednání zastupitelstva. Zápis se na úřední desce nevyvěšuje.