Formuláře pro osvobození od poplatku za odpady čestné prohlášení – doc
čestné prohlášení – pdf
ohlášení osvobození odpady – doc
ohlášení osvobození odpady – pdf
Žádost o poskytnutí prostředků z FRB Žádost o zápůjčku FRB-nova-0% – doc
Žádost o zápůjčku FRB nová 0% – pdf
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – doc
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – pdf
Oznámení o provedeném kácení dřevin rostoucích mimo les – havarijní kácení Oznámení o provedeném kácení dřevin rostoucích mimo les – havarijní kácení – doc
Oznámení o provedeném kácení dřevin rostoucích mimo les – havarijní kácení – pdf
Žádost o zrušení místa trvalého pobytu Zadost o zruseni TP .doc
Zadost o zruseni TP.pdf
Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství Ohlášení užívání veřejného prostranství_formulář – doc
Ohlášení užívání veřejného prostranství_formulář – pdf
Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního zadost-o-prideleni-cisla-popisneho-nebo-evidencniho – doc
zadost-o-prideleni-cisla-popisneho-nebo-evidencniho – pdf
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu na místní komunikaci – doc
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu na místní komunikaci – pdf