Bezdězský mimořádník 1/2021

Svozy odpadů v roce 2022
23. 12. 2021
Placení obecních poplatků
16. 2. 2022

Bezdězský mimořádník 1/2021

Bezdězský mimořádník 1/2021

Vážení a milí spoluobčané.

Starý rok se nachýlil ke svému konci a tak nastal čas ho zrekapitulovat a zhodnotit.

Všichni jsme se těšili, že nepříjemné onemocnění Covid už nás nebude trápit, ale opak je pravdou. Je tu s námi stále a vypadá to, že to tak i zůstane. Je mi jasné, že všichni jsou už unavení a otrávení neustálým bombardováním informacemi o nemoci. Proto i po své těžce nabyté zkušenosti všem doporučuji očkování, ale je to samozřejmě volba každého jednotlivce. Jak ukazují zveřejňovaná data, je to pravděpodobně jediná možnost, jak se vyhnout vážnému průběhu nemoci. Mým velikým přáním je udělat za nemocí tečku, aby nás přestala odhánět od našich obecních záležitostí.

Jistě všichni víte, že se nám letos na jaře konečně po letech podařilo získat do majetku obce objekt bývalé „Procházkovy restaurace“ včetně bývalého obchodu Jednoty. Na první pohled se může zdát nákup drahý, ale pokud se pozorněji podíváme, co jsme získali, nákup se jeví úplně jinak. Naštěstí se koupě podařila v 1. polovině roku a tak se na ní ještě naplno neprojevily stoupající ceny nemovitostí a i úvěr 6.000.000,-Kč se splatností 10 let má zafixovanou příznivou úrokovou sazbu 1,79%. V současnosti je zadáno vypracování studie, kterou chceme dát všem občanům k nahlédnutí, aby se k ní mohli vyjádřit. Rádi bychom, aby se tento objekt stal v budoucnu místem setkávání a kulturního vyžití našich občanů. Následovat bude pořízení projektu a shánění vhodných dotačních titulů, které by nám měly uhradit až 80% nákladů přestavby. Připravte se ale na to, že je to běh na dlouhou trať.

Dalším velkým tématem je parkování. Upravili jsme zakoupené pozemky na příjezdu do obce a tak se podařilo získat dostatečně velkou parkovací plochu pro přijíždějící turisty, čímž se centru obce velmi ulevilo. Ale ani tady nejsme hotovi. Systém chceme dále vylepšovat. Už v letošním roce se podařilo snížit personál parkoviště na minimum i díky bezobslužnému parkovacímu automatu na parkovišti pod rybníkem. Velkým problémem jsou neukáznění řidiči, kteří odmítají respektovat i nařízení policie, natož dopravní značení. My ale neklesáme na mysli, i když boj s nimi je sisyfovská práce.

Začali jsme připravovat opravu některých komunikací v obci. V příštím roce chceme zažádat o dotaci (80%), ale k tomu je opět potřeba vypracovat projektovou dokumentaci. Zároveň budeme jednat s novým vlastníkem některých pozemků pod komunikacemi – Lesy ČR a.s. – o bezplatném převodu těchto pozemků na obec.

V červnu 2021 se konečně po 5 letech podařilo dokončit nový územní plán obce Bezděz. Práce na něm byly zahájeny zejména z důvodu vyřešení parkování v obci. Dalším bonusem je možnost zahájit práce na parcelaci bývalého sadu „Třešňovka“, kde by mělo vzniknout 9 nových stavebních parcel.

Doufáme, že rok 2022 už bude příznivý k setkávání občanů. Poprvé to budeme moci vyzkoušet při pálení čarodějnic, které bylo 2 roky zakázané. Bude ale potřeba tuto akci přesunout jinam. Tradiční místo začíná nevyhovovat z důvodu zástavby a zároveň se jedná o lesní pozemek, kde jsou takovéto akce zakázány a už jsme na to byli upozorněni. Věříme, že se nebude jednat o jedinou společenskou akci v obci příští rok. Hned po novém roce začneme s organizací divadelního léta, které už má u nás tradici. Letos se podařilo zorganizovat pouť a lampionový průvod. I tyto akce se budeme snažit pro velký zájem zopakovat a budeme rádi, když se stanou tradičními.

V roce 2021 se podařilo dovybavit nové hasičské auto vestavbou pro uložení techniky. Dnes je již plně akceschopné a nás čeká prodej původního zásahového auta.

V roce 2022 budeme pracovat na dokončení projektu Jirky Ubrala, který si vzal na starost vybudování okrasného parku nad rybníkem a už ho bohužel nebude moci dokončit, protože nás nečekaně opustil.

 

Aktuální téma – ODPADY        

V roce 2021 jsme naplno rozjeli systém svozu tříděného odpadu (plast, papír) z domácností, který zajišťuje firma EKOD. V současné době je rozdána většina popelnic. Přesto jsme schopni stále uspokojit další zájemce.

Po dobrých zkušenostech s tříděným odpadem a po konzultacích s okolními obcemi jsme se rozhodli ukončit spolupráci s firmou AVE odpadové hospodářství s.r.o. a od roku 2023 plně přejít se systémem odpadů pod firmu EKOD. Doufáme, že tento krok zajistí, když ne zlevnění, tak alespoň nezdražování výdajů obce za odvoz odpadů.

Obec byla nucena od příštího roku přistoupit ke zdražení poplatku za svoz odpadů pro občany na 600,- Kč/osobu nebo objekt.  Osvobození od poplatku na děti do 15 let a na občany, kteří se v obci dlouhodobě nezdržují, zůstává stále v platnosti. Je ale potřeba podat na OÚ žádost o odpuštění poplatku. Formuláře budou na stránkách obce nebo v kanceláři OÚ. Důvodem zdražení je neúprosná matematika. Téměř 20 let činil poplatek 500,-Kč/osobu nebo objekt. Ale před 20 lety zaplatila obec za odvoz odpadů ročně cca 300.000,- Kč, kdežto za rok 2021 už činí náklady cca 600.000,-Kč. V současnosti tak vybrané peníze nepokryjí ani třetinu vynaložených nákladů. A je to nejenom zdražováním odvozů, ale jejich stále stoupajícím množstvím. A tak se opět vracíme ke třídění. Za odvoz 1 tuny směsného komunálního odpadu zaplatí obec cca 4200,-Kč, ale za tunu plastů cca 2000,-Kč. A papír je ještě lacinější.

Takže apelujeme na všechny – TŘÍDIT, TŘÍDIT, TŘÍDIT.

Velikým nákladem pro obec je kontejner na velkoobjemový odpad ve sběrném dvoře. Množství odpadu odtamtud odvezeného tvoří téměř polovinu směsných odpadů obce. Největším nešvarem občanů je vyhazování stavební sutě do tohoto kontejneru. A na to rozhodně není určen. A není určen ani pro odpady z podnikání.

V současné době vymýšlíme způsob, jak přivážené odpady kontrolovat, vážit a případně zpoplatnit.

 

Přeji všem hodně štěstí a hlavně pevné zdraví v roce 2022.

                                                                                                                                                      Stanislav Sommer – starosta

P.S.: Bude líp