Bezdězský mimořádník 1/2023

Přání k vánocům
22. 12. 2023
IV. večer společenských tanců Čistá
23. 1. 2024
Přání k vánocům
22. 12. 2023
IV. večer společenských tanců Čistá
23. 1. 2024

Bezdězský mimořádník 1/2023

Bezdězský mimořádník č. 1/2023

Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané.

Starý rok se s námi rychle loučí a nový už je doslova za dveřmi. Proto mi dovolte pár slov.

Většina z vás jistě zaznamenala, že začátkem prázdnin se stal zaměstnancem obecního úřadu pan Arnošt Mádl, který z pozice asistenta prevence kriminality (APK) dohlíží na pořádek spojený především s kontrolou parkování turistů přijíždějících do naší obce. Na jeho činnost pobíráme dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra. Toho se nám podařilo dosáhnout díky spolupráci s městem Ralsko a jeho městskou policií. Věřte, že práce to je nevděčná a mnohdy i riziková. I mezi místními se najdou jedinci, kteří ho odmítají respektovat jako ochránce pořádku. Naopak mu práci ztěžují. I pro místní obyvatele a majitele nemovitostí platí stejná pravidla. Jestli chtějí parkovat na obecním pozemku, musí si na úřadě obstarat parkovací kartu. To ale není žádná novinka. Vyhláška o poplatcích za užívání veřejného prostranství, která toto nařízení obsahuje, je platná již nejméně 15 let. A pokud někdo parkuje na obecním pozemku bez povolení, jenom tím dává špatný příklad přijíždějícím návštěvníkům.

Tím se dostávám k parkovišti. Jeho projekt máme hotový a prochází schvalovacím kolečkem na úřadech. Opět, jako obvykle, se vše zdrželo dlouhým vyjednáváním s památkáři.

Za parkování jsme utržili cca 1.670.000,-Kč bez započítání prosincové tržby. Na této krásné částce má velký podíl parkovací automat, který funguje celoročně, a nově také činnosti APK. Tímto děkuji panu Mádlovi.

Začátkem roku 2024 bude hotový projekt rekonstrukce obecního domu včetně schvalovacího řízení a hned budeme moci zažádat o stavební povolení. Následná realizace, na kterou musíme vyhlásit výběrové řízení, je již nyní konzultována s firmou LK Advisory. Máme s ní dlouholeté dobré zkušenosti v oblasti získávání a administrace dotací.

Od začátku roku 2023 nám veškeré služby v oblasti odpadů zajišťuje firma EKOD Servis s.r.o. – dceřiná firma dobrovolného svazku obcí jehož jsme součástí. Na začátku jsme museli zainvestovat do nových popelnic a kontejnerů včetně velkoobjemových ve sběrném dvoře. Ale vyplatilo se to. Obec zaplatila za rok 2023 za likvidaci odpadů o cca 100.000,-Kč méně než u firmy AVE. A lidé se naučili více třídit. A to i odpady ve sběrném dvoře, kde šlo dříve všechno na jednu hromadu a potom na skládku. Prosím všechny, aby respektovali pokyny obsluhy dvora pana Štrojsy při rozdělování odpadů do jednotlivých kontejnerů. Velice mu tím usnadníte práci, za kterou mu děkuji.

Od nového roku platí nová vyhláška o poplatcích za psy. Pro osoby starší 65 let se nic nemění. A ti mladší si připlatí na dvojnásobek původní částky. Za prvního psa 120,- Kč a za každého dalšího 240,-Kč. Vyhláška bude po novém roce dostupná na obecních webových stránkách nebo na OÚ.

V posledních dnech roku nás z důvodu sněhové kalamity trápily výpadky elektrické energie a já jsem byl zavalen telefonáty s dotazy, kdy se dodávka obnoví. Chápu vaše dotazy a upřímně mi nevadí, ale musím vás zklamat. Obec nemá více informací než každý občan, který si zavolá na poruchovou linku. A i tam se většinou dozvíte pouze to, že ve vaší oblasti je porucha. Ani po 14 hodinách výpadku mi nebyli schopni sdělit hrubý odhad jeho konce. A protože nešla elektřina, tak nefungovaly ani místní informační SMS.

Pro všechny uvádím kontakty, na kterých sháním informace:    ČEZ poruchy +420 800 850 860 nebo na https://bezstavy.cz/.

Na tomto místě chci upřímně poděkovat paní Heleně Vejrostkové, která se po posledních komunálních volbách stala zastupitelkou. Ačkoli je nám to moc líto, je nucena z osobních důvodů rezignovat na mandát zastupitele k 31.12.2023. Na její uvolněné místo nastoupí od 1.1.2024 první náhradník pan Josef Urbanec, který má s prací zastupitele dlouholeté zkušenosti. Paní Helenko – moc děkuji za vaši spolupráci, upřímnost a slušnost. Prosím o zachování vaší přízně.

Děkuji i celému zastupitelstvu a všem zaměstnancům obecního úřadu za práci odvedenou v roce 2023 a těším se na další spolupráci.

Milí spoluobčané, do nového roku 2024 vám všem přeji především mnoho zdraví, úspěchů v práci i doma a co nejméně strastí. Bude-li vás cokoliv trápit, jsem tu pro vás.  

Stanislav Sommer – starosta