Bezdězský mimořádník 2/2022

Vánoční koncert v kostele 17.12.2022 od 17:00
13. 12. 2022
Divadelní představení pro děti 4.2.2023 od 15:00
13. 1. 2023
Vánoční koncert v kostele 17.12.2022 od 17:00
13. 12. 2022
Divadelní představení pro děti 4.2.2023 od 15:00
13. 1. 2023

Bezdězský mimořádník 2/2022

Bezdězský mimořádník č. 2/2022

Vážení a milí spoluobčané.

Vánoce jsou jednou z příležitostí k pozastavení se v dnešní uspěchané době, kdy se snažíme alespoň na malou chvíli zavzpomínat si na chvíle prožité v uplynulém roce a v mnohých z nás se probouzí ty nejkrásnější pocity, o které se chceme podělit se svými nejbližšími. Vánoce jsou především příležitostí si uvědomit, jak moc se vzájemně potřebujeme a že lidské dobro je tou největší životní hodnotou.

Dovolte mi Vám všem popřát klidné a spokojené prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2023.

Ale na letošní svátky jsme si nakonec trochu toho adrenalinu připravili.

Jak již bylo avizováno dříve, dosavadní svozová firma AVE k nám přijede naposledy 27.12.2022 a s tím souvisí spousta úkolů a organizačních změn.

Jednou z největších je ta, že si odvezou všechny staré popelnice a kontejner, které má obec jenom zapůjčeny. Nemusíte se bát. Nové již máme zakoupené a připravené, ale nechceme je rozdávat dříve, než budou staré svezené, aby nám je firma AVE nějakým nedopatřením hned nesebrala. Postup by měl být následující:

  1. 12. odvezeme z hnízd do sběrného dvora zvony na tříděný odpad nepatřící firmě AVE
  2. 12. si firma AVE odveze zbytek zvonů a hnízda tak budou prázdná
  3. 12. odpoledne nebo 27.12. navezeme do hnízd nové kontejnery na tříděný odpad
  4. 12. proběhne poslední vývoz popelnic firmou AVE a následně jejich odvoz
  5. Ve dnech 27.12.-29.12. budou lidem rozvezeny nové popelnice od obce

Sami vidíte, že je to akce kulový blesk. Takže se neděste, jestli budete den nebo dva bez popelnice.

Co je ale nejdůležitější – připravte, prosím, 27.12. všechny staré popelnice, které doma máte, protože jich musíme vrátit co možná nejvíc. Věřte, že firma AVE po nás chce všechny popelnice, které k nám za více než 20 let dodala a nezajímá ji jejich životnost ani to, že spousta už jich neexistuje. A nechtějí slyšet ani o odkupu za nějakou zůstatkovou cenu.  Popelnice, které budou chybět, bude muset obec zaplatit. Proto vás ještě jednou žádám, připravte všechny popelnice, které doma máte. Klidně i rozbité. Potřebujeme kusy.

Nicméně věříme, že přechod na novou svozovou firmu, kterou spoluvlastníme, proběhne bez větších potíží a my si budeme moct užít vánoční klid a pohodu.

Loučím se s přáním hodně štěstí a zdraví v roce 2023

Stanislav Sommer – starosta